Wybierając operatora telewizji warto pamiętać o kilku podstawowych rzeczach. Wszystko po to, aby uniknąć problemów takich jak naliczanie dodatkowych opłat, kodowanie nieodpowiednich programów czy naliczanie opłaty za inny pakiet. Na co więc trzeba w tym przypadku zwrócić szczególną uwagę? Jak wybrać operatora telewizji, aby potem nie żałować?

Dokładnie przeczytaj umowę

Przede wszystkim umowę o dostawę sygnału telewizyjnego należy dokładnie przeczytać. Niestety są firmy, które stosują różnego rodzaju kruczki. W dokumencie musi być jasno określone, jaka stawka obejmuje dany pakiet, a więc liczbę programów telewizyjnych. Trzeba też uściślić czy wyłączenie kanału oznacza zastąpienie go nowym. Mowa o tzw. zachowaniu gwarantowanej liczby kanałów. Okazuje się bowiem, że są operatorzy, którzy żądają dodatkowych opłat za kanały zastępcze. Jeśli klient opłaty nie uiści, programy są kodowane. Poza tym wyłączanie jednych kanałów i zastępowanie ich innymi musi być zawsze uzasadnione. Niedozwolone jest pobieranie pełnej opłaty za niekompletny pakiet, a więc wówczas, gdy kilku kanałów brakuje, a dostawca telewizji nie dał innych w zamian. Należy jednak pamiętać, że programy gwarantowane określone są definicją w Ogólnym Regulaminie Świadczenia Usług. Włączenie i wyłączenie programu niegwarantowanego nie jest zmianą Umowy Abonenckiej i nie wymaga uprzedniego powiadomienia o tym Abonenta.

Długość umowy

Znaczenie ma również fakt, na jak długi okres podpisywana jest umowa. Najczęściej są to dwa lata. Warto przy tym sprawdzić, czy umowa nie jest przedłużana w sposób automatyczny. Trzeba ponadto zwrócić uwagę na promocje – czasem niższe ceny obowiązują nie przez cały czas trwania umowy, ale przez kilka miesięcy. Klient musi otrzymać na piśmie informacje o ewentualnych zmianach programu czy zmian w opłatach. W umowie powinien się znaleźć zapis, ile dana firma ma dni na rozpatrzenie ewentualnej reklamacji i co wówczas dzieje się z opłatą abonamentową. Trzeba wiedzieć czy opłata jest wówczas niższa i o ile. W razie jakichkolwiek wątpliwości zawsze warto zwrócić się z pytaniem bezpośrednio do operatora.

Telewizja plus Internet

Bardzo często operatorzy telewizji są jednocześnie dostawcami Internetu – taką ofertę ma przykładowo telewizja JAMBOX. Wówczas pakiet jest na ogół tańszy niż w przypadku kupna obu usług osobno. Zniżka na cały pakiet wynosić może do 50% na wybrane usługi. Warto tutaj zwrócić uwagę na prędkość Internetu. Umowa abonamentowa na dostarczanie Internetu obejmuje najczęściej dwa lata. Czasami po tym okresie jest ona nieco niższa. W ten sposób operatorzy zachęcają klientów do przedłużenia umowy. Czasem stosuje się też umowy trzyletnie, co nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Wówczas nie można bowiem zrezygnować z usługi w przypadku pojawienia się ciekawszej opcji.