Przedstawiciele Rady i Parlamentu Europejskiego uzgodnili, że brak opłat roamingowych w krajach Unii Europejskiej zostanie przedłużony do 2032 r. Obecne przepisy dotyczące zniesienia opłat roamingowych miały wygasnąć 30 czerwca 2022 r.

RLAH (roam like at home), czyli roaming tak jak w domu, zakładał, że rozmawianie w całej Unii Europejskiej (w Europejskim Obszarze Gospodarczym – EEA) ma wiązać się z takimi samymi kosztami, jak podczas korzystania z usług w kraju operatora komórkowego. Co to dokładnie oznaczało dla abonentów? Abonenci zgodnie z rozporządzeniem unijnym mieli mieć takie same warunki usług głosowych w krajach UE, jak w swoim macierzystym kraju. Co za tym idzie, połączenia wychodzące, SMSy, MMSy, nie mogły być droższe niż w kraju. Podobnie sytuacja miała się z połączeniami wychodzącymi – za ich odbieranie abonent nie powinien być obciążany żadnymi dodatkowymi opłatami. Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, taka sytuacja miała się utrzymać do 30 czerwca 2022 r.

Dzięki przedłużeniu umowy roamingowej przez 27 krajów członkowskich (oczywiście z wyłączeniem Wielkiej Brytanii, która nie należy już do struktur unijnych), opisane wyżej warunki zostaną utrzymane na kolejne 10 lat. Co więcej, pojawią się też nowe zapisy! Dzięki nim korzystanie z usług telefonii komórkowych wewnątrz krajów Unii będzie jeszcze łatwiejsze.

Zgodnie z poprzednim, jeszcze obowiązującym rozporządzeniem, od 1 stycznia 2022 r. zmianie ulegnie maksymalna stawka za 1 GB wykorzystanego Internetu wewnątrz UE. Zostanie ona ustalona na poziomie 2,5 euro za każdy wykorzystany 1 GB liczony po wykorzystaniu danych w ramach podstawowego pakietu danych. Kwota ta w każdych kolejnych latach będzie się zmniejszać, aż do osiągnięcia poziomu 1 euro za 1 GB transferu.

Dodatkowo, na wszystkich operatorów telekomunikacyjnych zostanie nałożony nakaz oferowania usług w takiej samej jakości, w jakiej abonenci korzystają w kraju macierzystym operatora. Oczywiście przy założeniu, że takie warunki będą dostępne. To dobra wiadomość dla abonentów, gdyż oznacza koniec praktyki obniżania jakości usług roamingowych polegającej na zmianie połączenia z 4G na 3G.


Przenieś numer do JAMBOX mobile i zgarnij czterokrotność GB do wykorzystania w ramach podstawowego pakietu danych.
Tej zimy wrzuć wyższy bieg, bo to czas na prawdziwy napęd 4×4 w JAMBOX mobile.