Wideo na życzenie VOD

FilmBox on Demand

FilmBox on Demand to dostęp przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu do bazy najlepszych filmów prezentowanych przez FilmBox.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby.
Projekt "Wdrożenie systemu zarządzającego usługą wideo na życzenie jako dodatek do usługi cyfrowej telewizji kablowej JAMBOX na terenie województwa śląskiego" Beneficjent: SGT S.A. Wartość projektu 261 750 zł, dofinansowanie projektu 157 050 zł. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl