Wideo na życzenie VOD

FILMBOX Live

FILMBOX Live to unikalny pakiet, który pozwala korzystać w każdej chwili z bogatej biblioteki VoD oferującej seriale oraz programy dokumentalne z ramówek kanałów FILMBOX. Aby korzystać z usług VOD w JAMBOX nie jest potrzebny dekoder z dyskiem.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby.
Projekt "Wdrożenie systemu zarządzającego usługą wideo na życzenie jako dodatek do usługi cyfrowej telewizji kablowej JAMBOX na terenie województwa śląskiego" Beneficjent: SGT S.A. Wartość projektu 261 750 zł, dofinansowanie projektu 157 050 zł. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl