Zmiana dostawcy telekomunikacyjnego nigdy nie była prostsza niż teraz. Bez względu na to czy posiadasz numer na kartę czy na abonament – Twój aktualny numer może zostać już z Tobą na zawsze. Nie musisz go już nigdy więcej zmieniać. Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami komórkowymi wiązało się dotychczas z pewną niewiadomą i obawą, że coś może pójść nie tak. Wystarczy, że będziesz pamiętać o 5 ważnych rzeczach podczas przenoszenia i nic Cię nie zaskoczy.

Przenosimy tylko swój numer

Kategorycznie odradzamy przenoszenia numeru osoby innej, niż osoby z którą zawarta została umowa na JAMBOX mobile. Nawet jeżeli są to mąż i żona, rodzic i dziecko, brat i siostra, babcia i wnuk, wujek i ciocia… Przeniesienie numeru osoby, która nie wyraziła woli przeniesienia numeru może skutkować konsekwencjami zarówno ze strony abonenta, jak i UKE.

Tryby przeniesienia numeru

Przeniesienie z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego umową z dotychczasowym dostawcą

W tym trybie należy upewnić się jaki termin wypowiedzenia umowy obowiązuje abonenta. Przeniesienie nastąpi w pierwszym dniu po jego zakończeniu. W takim przypadku obecny operator może naliczyć koszty zerwania umowy tylko jeśli umowa abonenta jest jeszcze w okresie zobowiązania wynikającego z regulaminu promocji.
To tryb wykorzystywany głównie w sytuacji, w której abonent posiada umowę abonamentową, ale nie obowiązuje go zobowiązanie terminowe wynikające z promocji.

Przeniesienie bez zachowania terminu wypowiedzenia

Z tego trybu można skorzystać jeśli abonent chce szybko przenieść numer bez względu na zobowiązania względem aktualnego operatora. Ważne jest, aby termin przeniesienia był bliższy niż termin końca dotychczasowej umowy. W tym trybie operator biorca nie będzie konsultował się z aktualnym dostawcą usługi (operatorem dawcą). Numer zostanie przeniesiony w terminie podanym przez abonenta. Abonent musi jednak pamiętać, że przy przeniesieniu numeru w trybie natychmiastowym, obecny operator ma prawo naliczyć koszty związane z zerwaniem umowy.
To tryb wykorzystywany głownie w sytuacji, w której:
– abonent korzysta z usługi typu prepaid, czyli tzw. telefon na kartę z doładowaniami,
– jest bardzo mocno zdeterminowany do zmiany operatora i jest świadom (oraz akceptuje) poniesienia ewentualnych kosztów związanych z rozwiązaniem umowy z dotychczasowym operatorem.

Przeniesienie wraz z upływem okresu obowiązywania umowy z dotychczasowym dostawcą

W tym trybie poza uwzględnieniem terminu wypowiedzenia umowy wynikającego z regulaminu promocji, dotychczasowy operator może doliczyć dodatkowo termin wypowiedzenia umowy wynikający z regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych.
Jest to najbezpieczniejszy sposób przeniesienia, gdyż nie ma niebezpieczeństwa aby aktualny operator naliczył abonentowi jakiekolwiek kary umowne. W tym trybie aktualny operator wskaże najkrótszy możliwy termin przeniesienia, w którym nie zostaną naliczone żadne kary.
To tryb wykorzystywany głównie w sytuacji, w której:
– abonent posiada umowę abonamentową i jest w okresie zobowiązania,
– abonent posiada umowę abonamentową i nie wie czy jest w okresie zobowiązania.

Upoważnienia i dokumenty

Za proces przeniesienia w całkowitym stopniu odpowiada operator, do którego przenosimy numer. Po podpisaniu umowy z nowym operatorem i następnie po rozpoczęciu procesu przeniesienia, podpisujemy pełnomocnictwo przekazane nowemu operatorowi. Ten w naszym imieniu rozpoczyna proces przeniesienia numeru do jego sieci i zajmuje się wszystkimi wymaganymi czynnościami – czyli głównie chodzi o komunikację z dotychczasowym operatorem. Jednocześnie będziemy na bieżąco informowani o procesie przeniesienia – dostaniemy informację o dacie planowanego przeniesienia oraz potwierdzenie o zakończonym procesie. Pamiętajmy, żeby zapoznać się z tymi dokumentami, bo bez tego nie będziemy w stanie przenieść numeru.

Koszty przeniesienia numeru

Upewnijmy się, przed przeniesieniem numeru, czy operator nalicza dodatkowo opłaty za sam proces przeniesienia. Możemy być kuszeni tanim abonamentem, wysokim pakietem danych do wykorzystania w pakiecie podstawowym lub innymi dodatkami. A wszystko po to, żeby przykryć wysoką opłatę aktywacyjną i/lub opłatę za przeniesienie numeru do nowego operatora. Jeśli chcemy mieć pewność, że operator nie naliczy nam żadnej dodatkowej opłaty, skorzystajmy z oferty JAMBOX mobile.

Bezpieczeństwo przeniesienia

Każdy klient, który przenosi swój aktualny numer do nowego operatora powinien mieć świadomość, że całkowitą i pełną odpowiedzialność za obsługę procesu przeniesienia podnosi nowy operator. Co za tym idzie, wszystkie komplikacje, które mogą wyniknąć podczas procesu przeniesienia powinny zostać obsłużone i rozwiązane przez operatora. Dodatkowo klient może dochodzić roszczeń w przypadku naruszeń takich jak brak przeniesienia numeru w wyznaczonym terminie. Pamiętajmy o tym, podczas próby przeniesienia numeru.