Od dnia 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania ostatecznie przestała należeć do państw Unii Europejskiej. Dlatego u wszystkich operatorów telekomunikacyjnych przestały obowiązywać w jej przypadku preferencyjne ceny usług roamingu i połączeń międzynarodowych. 

Wszyscy pod koniec roku dostaliśmy informację od naszych operatorów komórkowych o Brexicie. Co za tym idzie, musieliśmy się przygotować na to, że najczęściej wybierany kierunek rozmów z Polski nie będzie już dostępny w atrakcyjnych warunkach cenowych. Co więcej, u niektórych operatorów połączenia międzynarodowe z Polski do Wielkiej Brytanii wynoszą teraz nawet po kilka złotych za minutę połączenia.

W przypadku roamingu wewnątrzunijnego – stawki za minutę połączenia, za wysłane SMS-y oraz MMS-y są ściśle regulowane przez unijne rozporządzenia. To samo tyczy się pakietów internetowych do wykorzystania w obrębie Unii (a dokładniej EEA – Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Wyjście Wielkiej Brytanii z UE oznacza, że operatorzy mogą ustalić dowolną stawkę za poszczególne typy usług i połączeń (za minutę połączenia przychodzącego, za minutę połączenia wychodzącego, za SMS-a oraz MMS-a).

Na szczęście nie u wszystkich operatorów sytuacja z połączeniami do UK jest tak dramatyczna. W JAMBOX mobile możesz dzwonić do Wielkiej Brytanii tak, jak dotychczas. Dzięki specjalnej promocji „W Wielkiej Brytanii jak w domu” osoby korzystające w Polsce z połączeń głosowych czy SMS-ów bez limitu, skorzystają z nich nadal bez limitu także w roamingu na terenie Wielkiej Brytanii. Opłaty za połączenia głosowe i SMS-y do Wielkiej Brytanii z sieci JAMBOX mobile także się nie zmienią i pozostały jak dla państw Unii.