Fraud telekomunikacyjny to zjawisko nadużyć, mających na celu najczęściej wyłudzenie pieniędzy lub korzystanie z usług bez zamiaru zapłacenia. Jego negatywne skutki – głównie finansowe – odczuwają klienci i operatorzy. Zjawisko nadużyć telekomunikacyjnych jest o wiele szersze niż to się wydaje przeciętnemu użytkownikowi.

Jakie rozróżniamy rodzaje fraudów telekomunikacyjnych?

Świadomy – abonent jest inicjatorem fraudu. Jako przykłady można podać wysyłanie płatnych wiadomości na własne numery, kierowanie ruchu na własne numery, masowe przekierowywanie połączeń do innych sieci, korzystanie z usług premium bez zamiaru zapłacenia za te usługi, naciąganie innych abonentów na wysokie koszty.

Nieświadomy – abonent pada ofiarą fraudu. Przykłady fraudów nieświadomych to wysyłanie płatnych wiadomości na inne numery, odbieranie płatnych wiadomości, wykonywanie połączeń na numery udające zwykłe numery.

Definicję fraudu telekomunikacyjnego można przedstawić więc jako wykorzystanie usług telekomunikacyjnych wbrew zawartym umowom, obowiązującym przepisom prawa oraz niezgodnie z ich przeznaczeniem.

Zjawisko sztucznego ruchu

Żeby należycie zrozumieć przykład fraudu jakim jest generowanie sztucznego ruchu należy zacząć od tzw. interconnectu. Interconnect jest to ściśle określona stawka jaką operatorzy telekomunikacyjni płacą sobie wzajemnie za realizowanie połączeń pomiędzy ich sieciami. Jeśli abonent z sieci A wykona połączenie, wyśle SMS lub MMS do abonenta sieci B, to operator sieci A płaci operatorowi sieci B określoną kwotę. Stawka ta jest ściśle określana przez Prezesa UKE (Urzędu Komunikacji Elektronicznej). W obecnej chwili na rynku telekomunikacyjnym występuje symetria stawek – co w praktyce oznacza, że każdy operator płaci taką samą stawkę. Jednak, nie zawsze tak było – wyjątkiem były inne stawki pomiędzy TKPSA oraz operatorami komórkowymi, gdzie TKPSA płaciła wyższe stawki.

Sztuczny ruch występuje w momencie, gdy oszust wykonuje wiele, wielogodzinnych połączeń na numery z jednej sieci do drugiej. Dodatkowym nadużyciem jest jeśli numery, na które wykonywane są połączenia są numerami o podwyższonej opłacie – Premium Rate, lub numerami stacjonarnymi. Zysk dla abonenta-oszusta następuje w momencie wypłacenia zapłaty za wygenerowany przez niego ruch. Oczywiście w grę wchodzą tutaj wspomniane wcześniej rozliczenia interconnect.

Kto zabezpiecza nas przed fraudami?

JAMBOX mobile, w czasie nie dłuższym niż 3 godziny od otrzymania informacji o wykryciu naruszenia, operator wprowadzi Kartę SIM w Stan Nieaktywny oraz prześle na numer telefoniczny przypisany dla danej Karty SIM informację/oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług. W przypadku, gdy profil ruchu telekomunikacyjnego generowanego za pośrednictwem Karty SIM wskazuje na możliwość generowania w oparciu o nią Sztucznego Ruchu, JAMBOX mobile dokona blokady możliwości generowania takiego ruchu za pośrednictwem Systemu Informatycznego.