Czy będąc klientem kablówki JAMBOX muszę płacić abonament radiowo-telewizyjny?

Opłaty za usługi świadczone w ramach multimedialnej platformy JAMBOX nie zwalniają Państwa z wnoszenia obowiązkowych opłat z tytułu abonamentu radiowo-telewizyjnego.