Czy do odbioru cyfrowej kablówki JAMBOX potrzebne są specjalne urządzenia?

Dostęp do multimedialnej platformy JAMBOX realizowany jest z wykorzystaniem cyfrowego dekodera. Urządzenie jest udostępniane abonentom wg aktualnego cennika i warunków. Abonent może wybrać typ dekodera.