Zmiany dotyczące świadczenia usług międzynarodowych i usług w roamingu międzynarodowym w Strefie 0 (Monako, San Marino, Watykan) | Telewizja JAMBOX

Zmiany dotyczące świadczenia usług międzynarodowych i usług w roamingu międzynarodowym w Strefie 0 (Monako, San Marino, Watykan)

Informujemy, że w związku ze zmianami rozliczeń hurtowych pomiędzy międzynarodowymi operatorami telekomunikacyjnymi świadczącymi swoje usługi na terenie państw Monako, San Marino i Watykanu (Strefa 0), od 1 maja 2018 roku nastąpi zmiana warunków świadczenia przez SGT i Operatora usług międzynarodowych i usług w roamingu międzynarodowym.

Zmiana obejmuje:

 • podwyższenie opłaty za rozmowy wychodzące międzynarodowe do Strefy 0,
 • podwyższenie opłaty za rozmowy wychodzące w roamingu do Strefy 0 ze Strefy EEA,
 • podwyższenie opłaty za rozmowy wychodzące w roamingu do Polski, EEA i Strefy 0 ze Strefy 0,
 • podwyższenie opłaty za rozmowy przychodzące w roamingu w Strefie 0,
 • podwyższenie opłaty za SMS wychodzący w roamingu z EEA do Strefy 0 i Strefy 1,
 • podwyższenie opłaty za SMS wychodzący w roamingu ze Strefy 0 do Polski,
 • podwyższenie opłaty za SMS wychodzący w roamingu ze Strefy 0 do EEA, Strefy 0, Strefy 1,
 • podwyższenie opłaty za MMS wychodzący w roamingu z EEA do Strefy 0 i Strefy 1 - opłata za 100 KB
 • podwyższenie opłaty za MMS wychodzący w roamingu ze Strefy 0 do Polski - opłata za 100 KB
 • podwyższenie opłaty za MMS wychodzący w roamingu ze Strefy 0 do EEA, Strefy 0, Strefy 1 - opłata za 100 KB
 • podwyższenie opłaty za pakietową transmisję danych w roamingu w Strefie 0 - opłata za 100 KB

Szczegółowy zakres zmian określony został w Cenniku Podstawowym dla taryfy GŁOS+SMS+MMS+LTE, który dostępny jest w Biurach Obsługi Abonentów Operatorów ISP, świadczących wspólnie z SGT Mobilne Usługi Telekomunikacyjne.

Abonentów, którzy zawarli lub zawrą z SGT i OPERATOREM umowę abonencką na świadczenie Mobilnych Usług Telekomunikacyjnych w ramach taryfy „GŁOS+SMS+MMS+LTE” przed 1 maja 2018 roku, nowe stawki dotyczące usług międzynarodowych i usług w roamingu międzynarodowym, obowiązywać będą od 1 czerwca 2018 roku.

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, Abonentom JAMBOX mobile przysługuje prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie Mobilnych Usług Telekomunikacyjnych. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone do dnia 31 maja 2018 r. na zasadach określonych w Regulaminie Świadczenia Mobilnych Usług Telekomunikacyjnych. W razie skorzystania z prawa wypowiedzenia Umowy w przypadku braku akceptacji podwyższenia cen, Operatorowi ani SGT nie przysługuje zwrot ulgi udzielonej Abonentowi.