Zmiany dotyczące świadczenia połączeń międzynarodowych i SMS-ów wewnątrz UE od 15 maja 2019r. | Telewizja JAMBOX

Zmiany dotyczące świadczenia połączeń międzynarodowych i SMS-ów wewnątrz UE od 15 maja 2019r.

komunikat z dnia 2019.04.09

SGT S.A. oraz Operatorzy świadczący wspólnie z SGT S.A. Mobilne Usługi Telekomunikacyjne, informują, że w związku  z wejściem w życie w dniu 15 maja 2019 r. nowych zasad świadczenia połączeń i SMS-ów międzynarodowych w UE, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie dla konsumentów, wprowadzonej rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1971 z 11 grudnia 2018 r.  (zwane dalej „Rozporządzeniem”) nastąpi zmiana warunków świadczenia usług w połączeniach międzynarodowych.

Zmiany w Cennikach obowiązują od dnia 15 maja 2019 r.

Co się zmienia?

Zmianie ulega wysokość opłat połączeń głosowych oraz SMS’ów rozpoczynanych w naszym kraju i zakańczanych w państwach Unii Europejskiej1, Gibraltarze, Islandii, Norwegii, Lichtensteinie oraz na terytoriach: Martynika, Majotta, Gwadelupa, Gujana Francuska i Reunion, Saint-Martin, Madera i Azory, Wyspy Kanaryjskie.

Maksymalna, ustalona przez Rozporządzenie, cena za połączenie wynosić będzie nie więcej niż 0,19 EURO netto za minutę połączenia, a więc nie więcej niż 1,00 zł brutto.

Maksymalna, ustalona przez Rozporządzenie, cena za SMS2 wynosić będzie nie więcej niż 0,06 EURO netto, a więc nie więcej niż 0,31 zł brutto.

Powyższe zmiany dotyczą stawek za połączenia międzynarodowe rozpoczynane w naszym kraju oraz za SMS’y wysyłane z naszego kraju do krajów i terytoriów wyżej wskazanych.

We wszystkich pozycjach cennikowych, w których wysokości opłat były dotąd wyższe, zostały one obniżone do 1,00 zł brutto za połączenia międzynarodowe rozpoczynane w naszym kraju oraz do 31 groszy (0,31 zł) brutto za SMS’y wysyłane z naszego kraju do krajów i terytoriów wyżej wskazanych.

W odniesieniu do Cenników Usług Telefonii Stacjonarnej z wyszczególnionymi państwami przypisanymi do odpowiednich Stref informujemy, iż kraje i terytoria, których dotyczy Rozporządzenie, a które znajdowały się w Strefach związanych z wyższymi niż 1,00 zł brutto opłatami, przeniesione zostały do Stref o opłatach równych lub niższych od 1,00 zł brutto.

Pragniemy również podkreślić, iż te z opłat, które dotychczas były niższe od wskazanych powyżej wartości, nie ulegają zmianie.

Dla Państwa komfortu przygotowaliśmy szczegółowy wykaz zmian dla poszczególnych Cenników Usługi Telefonii Komórkowej oraz Usługi Telefonii Stacjonarnej oraz aktualizację rzeczonych Cenników.

Tych z Państwa, którzy korzystają z usług telefonicznych opartych na rozliczeniach według stawek w całości opartych na wykorzystaniu (rozliczenie minutowe dla połączeń lub ilościowe dla SMS) tych usług informujemy, iż opłaty cennikowe w ramach nowych stawek będą miały zastosowanie od dnia 15 maja 2019 r.

Tych z Państwa, którzy korzystają z usług telefonicznych opartych na rozliczeniach abonamentowych z określonym, przyznanym limitem minut lub SMS informujemy, iż po przekroczeniu przyznanego limitu Państwa rozliczenie odbywać się będzie według stawek opartych na wykorzystaniu (rozliczenie minutowe dla połączeń lub ilościowe dla SMS). Opłaty naliczane w oparciu o nowe stawki będą miały zastosowanie od dnia 15 maja 2019 r.

Tych z Państwa, którzy korzystają z usług telefonicznych opartych na rozliczeniach abonamentowych nielimitowanych w zakresie minut lub SMS informujemy, iż Państwa rozliczenie nie ulega zmianie.

Rozporządzenie nie dotyczy:

  1. Pakietów i usług dodatkowych, które nie są rozliczane na podstawie faktycznego skorzystania z usługi (np. pakiet określonej liczby minut na połączenia międzynarodowe w abonamencie lub zakupionym pakiecie dodatkowym).
  2. Klientów biznesowych.
  3. Taryf roamingowych, rozumianych w ten sposób, że obejmujących połączenia wykonywane przez Abonenta spoza swojego kraju (w naszym przypadku połączeń wykonywanych spoza Polski).
  4. Usług o podwyższonej opłacie.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne, w związku z wprowadzeniem powyższych zmian, Abonentom Mobilnych Usług Telekomunikacyjnych przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy abonenckiej powinno być dostarczone do SGT S.A., najpóźniej 14 maja 2019 roku. W związku z tym, że powyższe zmiany wynikają ze zmiany przepisów prawa, w przypadku wypowiedzenia Umowy zawartej na Warunkach Promocyjnych w trakcie Okresu Zobowiązania będą zobowiązani Państwo do zwrotu ulgi udzielonej w związku z zawarciem Umowy na Warunkach Promocyjnych. W treści wypowiedzenia składanego w związku z powyżej określonymi zmianami, prosimy o wyraźne powołanie się na wskazane zmiany. W przypadku braku spełnienia tego warunku, wypowiedzenie będzie uznane jako złożone na warunkach ogólnych.

[1] Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

[2] za wiadomość 160 znaków lub ekwiwalent określony w bajtach

Z poszczególnymi Cennikami oraz ich zmianami możecie się Państwo zapoznać poniżej:

ZałącznikRozmiar
Wykaz zmian - SGT - JM 2018-05-01 Cennik Podstawowy - Głos_SMS_MMS_Data156.01 KB
Cennik Podstawowy - Głos_SMS_MMS_Data291.07 KB