Zmiany dotyczące świadczenia usług w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie od dnia 1 stycznia 2020 r., obniżka stawek w roamingu w Unii Europejskiej

komunikat z dnia 2019.11.27

SGT S.A. oraz Operatorzy świadczący wspólnie z SGT S.A. Mobilne Usługi Telekomunikacyjne, informują, że w wyniku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/920 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 531/2012, zmianę ceny hurtowej za 1 GB w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie, z dniem 1 stycznia 2020 r. nastąpi zmiana warunków świadczenia usług w roamingu na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Zmiana obejmuje:

 • obniżenie wysokości dodatkowych opłat pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania (FUP) w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie (obniżenie z 0,023 zł do 0,01845 zł za 1 MB),
 • obniżenie wysokości dodatkowych opłat pobieranych po przekroczeniu limitów na korzystanie z pakietów internetowych w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie (z 0,023 zł do 0,01845 zł za 1 MB),
 • podwyższenia limitów na korzystanie z pakietów internetowych w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie (Pakietów roamingowych DATA - zgodnie z tabelami zawartymi w Cenniku i Cenniku Promocyjnym).

W związku z powyższym z dniem 1 stycznia 2020 r. zmianie ulegają następujące dokumenty:

 • Cennik Podstawowy - Głos_SMS_MMS_Data
 • Cennik Promocyjny - Głos_SMS_MMS_Data
 • Regulamin promocji „Witamy w JAMBOX mobile”
 • Regulamin promocji „Witamy w rodzinie JAMBOX mobile 2018.05”
 • Cennik dla promocji „Witamy w rodzinie JAMBOX mobile 2018.05” - GŁOS+SMS+MMS+LTE
 • Regulamin dodatkowy - RLAH – FUP
 • Promocja za bezcen 2019 – Regulamin
 • Promocja za bezcen 2019 - Cennik

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie Mobilnych Usług Telekomunikacyjnych. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone do dnia 1 stycznia 2020 r.

W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie Mobilnych Usług Telekomunikacyjnych przed upływem czasu oznaczonego, na jaki umowa została zawarta, w związku z tym, że powyższe zmiany wynikają ze zmiany przepisów prawa lub powodują obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, SGT S.A. oraz Operatorzy świadczący wspólnie z SGT S.A. Mobilne Usługi Telekomunikacyjne będą uprawnione do dochodzenia od Państwa kar umownych w wysokości i na zasadach wskazanych w Państwa Umowie i Regulaminie Promocji.