Zmiany dotyczące świadczenia usług w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie od dnia 1 stycznia 2021 r., obniżka stawek w roamingu w Unii Europejskiej

komunikat z dnia 2020.11.30

SGT S.A. oraz Operatorzy świadczący wspólnie z SGT S.A. Mobilne Usługi Telekomunikacyjne, informują, że w wyniku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/920 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 531/2012, zmianę ceny hurtowej za 1 GB w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie, z dniem 1 stycznia 2021 r. nastąpi zmiana warunków świadczenia usług w roamingu na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Zmiana obejmuje:

 • obniżenie wysokości dodatkowych opłat pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania (FUP) w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie (obniżenie z 0,01845 zł do 0,016729 zł za 1 MB),
 • obniżenie wysokości dodatkowych opłat pobieranych po przekroczeniu limitów na korzystanie z pakietów internetowych w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie (z 0,01845 zł do 0,016729 zł za 1 MB),
 • podwyższenia limitów na korzystanie z pakietów internetowych w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie (Pakietów roamingowych DATA - zgodnie z tabelami zawartymi w Cenniku i Cenniku Promocyjnym).

SGT S.A. oraz Operatorzy świadczący wspólnie z SGT S.A. Mobilne Usługi Telekomunikacyjne, informują iż wobec wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej („dalej Wielka Brytania”) z Unii Europejskiej, z upływem dnia 31 grudnia 2020 r. skończy się okres przejściowy, w którym Wielka Brytania korzysta ze statusu prawnego równego pozostałym państwom członkowskim Unii Europejskiej. Od dnia 1 stycznia 2021 r. połączenia międzynarodowe do Wielkiej Brytanii oraz połączenia w roamingu międzynarodowym na terytorium Wielkiej Brytanii nie będą zatem kwalifikowane jako połączenia z/do terytorium Unii Europejskiej.

Mając na uwadze powyższe od dnia 1 stycznia 2021 r. odpowiednie zmiany zostaną zawarte w cennikach:

 •  W pozycji Połączenia Głosowe Wychodzące w Ruchu Międzynarodowym oraz w Roamingu Międzynarodowym dla wszystkich modeli i Połączeń Przychodzących w Roamingu Międzynarodowym - Wielka Brytania zostaje wykreślona ze Strefy EEA a zostaje dodana do Strefy 1.
 • W pozycji SMS Wychodzące w Ruchu Międzynarodowym oraz w Roamingu Międzynarodowym, MMS Wychodzące w Ruchu Międzynarodowym oraz w Roamingu Międzynarodowym, MMS Przychodzące w Roamingu Międzynarodowym i Pakietowa Transmisja Danych w Roamingu Międzynarodowym - Wielka Brytania zostaje wykreślona ze Strefy EEA. Od 1 stycznia będzie obowiązywać dla Wielkiej Brytanii stawka ze Strefy 1.

W związku z powyższym z dniem 1 stycznia 2021 r. zmianie ulegają następujące dokumenty:

 • Cennik Podstawowy - Głos_SMS_MMS_Data
 • Cennik Promocyjny - Głos_SMS_MMS_Data
 • Cennik Promocyjny - Witamy w rodzinie Głos_SMS_MMS_LTE
 • Promocja Witamy w JAMBOX mobile - Regulamin
 • Promocja Witamy w rodzinie JAMBOX mobile - Regulamin
 • Regulamin dodatkowy - RLAH - FUP
 • Promocja dla Przedłużających - Regulamin
 • Promocja dla Przedłużających - Cennik
 • Promocja GruBe Pakiety - Cennik
 • Promocja GruBe Pakiety - Regulamin

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie Mobilnych Usług Telekomunikacyjnych. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone do dnia 1 stycznia 2021 r.

W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie Mobilnych Usług Telekomunikacyjnych przed upływem czasu oznaczonego, na jaki umowa została zawarta, w związku z tym, że powyższe zmiany wynikają ze zmiany przepisów prawa lub powodują obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, SGT S.A. oraz Operatorzy świadczący wspólnie z SGT S.A. Mobilne Usługi Telekomunikacyjne będą uprawnione do dochodzenia od Państwa kar umownych w wysokości i na zasadach wskazanych w Państwa Umowie i Regulaminie Promocji.