Zmiany w Dokumentacji Abonenckiej od 01.06.2024 r. | Telewizja JAMBOX

Zmiany w Dokumentacji Abonenckiej od 01.06.2024 r.

Komunikat z dnia 2024.04.29

Szanowni Abonenci,

SGT sp. z o.o. oraz Operatorzy świadczący wspólnie z SGT sp. z o.o. Mobilne Usługi Telekomunikacyjne informują, że w dniu 1 czerwca 2024 roku wchodzą w życie zmiany wynikające z Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości. W związku z tym, w trybie art. 60 ust. 3a ustawy Prawo telekomunikacyjne, zmianie ulega Regulamin Świadczenia Mobilnych Usług Telekomunikacyjnych.

Szczegóły dotyczące zakresu wprowadzanych zmian znajdą Państwo w dołączonym poniżej Wykazie zmian w Dokumentacji Abonenckiej od 01.06.2024 r.

Powyżej wskazane zmiany wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2024 roku.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne, w związku z wprowadzeniem powyższych zmian, Abonentom których one dotyczą przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy.

Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy powinno być dostarczone do Operatora, nie później niż do 31.05.2024 roku. Wypowiedzenie powinno zostać złożone na piśmie, elektronicznie lub w formie dokumentowej. Pismo składane przez Abonenta powinno zostać przesłane na adres siedziby Operatora lub Biura Obsługi Klienta.

W treści wypowiedzenia składanego w związku z powyżej określonymi zmianami, prosimy o wskazanie jako powodu wypowiedzenia Umowy „brak akceptacji zmian w dokumentacji abonenckiej” lub równoważne stwierdzenie. Jedynie wówczas umowa ulegnie rozwiązaniu ze skutkiem na dzień wprowadzenia zmian w życie. W przypadku niespełnienia tego warunku, wypowiedzenie może zostać uznane przez Operatora jako złożone na zasadach ogólnych.

W związku z tym, że powyższe zmiany wynikają ze zmiany przepisów prawa, w przypadku wypowiedzenia Umowy zawartej w Promocji w trakcie Okresu Zobowiązania, Operatorowi będzie przysługiwało roszczenie o zwrot ulgi udzielonej w związku z zawarciem przez Abonenta Umowy w Promocji.

Więcej o JAMBOX mobile?


Odwiedź stronę
ZałącznikRozmiar
Wykaz zmian w Dokumentacji Abonenckiej od 01.06.2024 r.93.88 KB
JM 2024-06-01 Regulamin Świadczenia Mobilnych Usług Telekomunikacyjnych308.46 KB
2024/05/20