LRT Lituanica

Język: 
oryginalny
Rodzaj: 
ogólny
Format obrazu: 
SD 16:9
Dźwięk: 
Stereo
Nr kanału: 
470
Gwarantowany: 
Kanał niegwarantowany

Litewski kanał adresowany głównie do Litwinów mieszkających poza granicami swojego kraju.