LRT Lituanica | Telewizja JAMBOX

LRT Lituanica

Język: 
oryginalny
Rodzaj: 
ogólny
Format obrazu: 
SD 16:9
Dźwięk: 
Stereo
Nr kanału: 
470
Nr kanału: 
456
Gwarantowany: 
niegwarantowany

Litewski kanał adresowany głównie do Litwinów mieszkających poza granicami swojego kraju.