TV Pogranicze | Telewizja JAMBOX

TV Pogranicze

Język: 
polski
Rodzaj: 
lokalny
Format obrazu: 
SD 16:9
Dźwięk: 
Stereo
Nr kanału: 
9999
Nr kanału: 
1005
Gwarantowany: 
niegwarantowany